Ο χώρος που μας περιβάλλει δημιουργεί συνθήκες και κανόνες καθώς αποτελεί κύρια βάση αυτών που πράττουμε. Η συμπεριφορά του καθένα αλλάζει και διαμορφώνεται ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται την εκάστοτε στιγμή. 

Η ένδυση, ο τρόπος ομιλίας, το ποσοστό αυθορμητισμού, η σοβαρότητα, η χαρά αλλά και η κίνηση μας εξαρτώνται άμεσα τόσο από τον άνθρωπο που έχουμε απέναντι μας όσο και από το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. Κατά πόσο μία σχολική τάξη δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες μάθησης; Πώς μπορεί με τις κατάλληλες μεταλλάξεις και αναδιαμορφώσεις να αναπτύξει την εμπιστοσύνη του παιδιού προς το σχολείο; Να δημιουργήσει τους επόμενους δημοκρατικούς πολίτες; Να μπολιάσει πεποιθήσεις και έννοιες όπως η ομαδικότητα, ο σεβασμός και οι αξίες; Ακόμη και ο όρος ‘τάξη’ υποδηλώνει μία συγκεκριμένη αντίληψη επάνω στο θέμα.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2111113231

info@golearn.gr