Εδώ εμφανίζονται όλα τα προγράμματα που θα τρέχει το Go-Learn και θα έχουν διάρκεια ένα έτος!