Κατηγορία για τα μαθήματα ECDL που τρέχει η Go-Learn.

Το Microsoft Word 2016 είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου από την Microsoft, σχεδιασμένο για να λειτουργεί στο περιβάλλον των Windows. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που κυκλοφορεί στην αγορά. Διαθέτει εργαλεία και λειτουργίες που μας επιτρέπουν να δημιουργούμε έγγραφα, να τα επεξεργαζόμαστε και να τα μορφοποιούμε αποδοτικά.

Το Microsoft Excel 2016 είναι ένα ίσως το πιο δημοφιλές πρόγραμμα λογιστικών φύλλων και αποτελεί μέρος του Microsoft Office. Διαθέτει εργαλεία και λειτουργίες που μας επιτρέπουν να επεξεργαζόμαστε δεδομένα, να εκτελούμε απλές και πολύπλοκες πράξεις, να ταξινομούμε δεδομένα, να δημιουργούμε γραφήματα και να χρησιμοποιούμε συναρτήσεις.


Το Διαδίκτυο (Internet) είναι ένα παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οποιουδήποτε υπολογιστή συνδέεται σ αυτό. Μία από τις εξαιρετικά χρήσιμες λειτουργίες του, που άλλαξε τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).