Κατηγορία στην οποία θα εμφανίζονται Μαθήματα που θα έχουν μικρή ή περιορισμένη διάρκεια!